Get Barn Bmi Uträkning Gif

Get Barn Bmi Uträkning Gif. Undervikt för barn ligger på under 18.5 bmi. En annan bmi tabell används då för att räkna ut ett mer passande index.

SECA - Längdmätare för vuxna och barn
SECA – Längdmätare för vuxna och barn from www.ajmedical.se

B) is a metric unit of area equal to 10−28 m2 (100 fm2). The body mass index (bmi) calculator can be used to calculate bmi value note that the calculator also computes the ponderal index in addition to bmi, both of which are discussed below in detail. Ved hjelp av vår unike kaloriberegner kan du også finne ut hvor mange kalorier du trenger i løpet av en dag.

Denne kalkulatoren gir kroppsmasseindeks (bmi) og bmi vektstatusen for voksne over 20 år.

Her kan du regne ut din bmi. Isobmi är en standard för kontroll av övervikt hos barn som definierats av iotf (international obesity task force). Därmot skiljer sig viktklassificeringen markant och gränserna för övervikt respektive fetma varierar för alla. Fra nasjonale faglige retningslinjer for primærhelsetjenesten.

Leave a Reply